Yetenek Özeti

Yüksek seviyede Yeti sadece Kret Yetisi Kahraman Yetisi ile aynı olduğu zaman aktif hale gelecektir.
Atanmamış Yetiler herhangi bir Kahramana uygulanabilir.
(Her yeti yenilemesi, 300 Mücevher bedelindedir)
6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv67. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv78. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8Yeti Yenileme Kartı - Kahraman Yetisini ücretsiz bir defa yenile.5. Sv Yeti Kutusu - Rastgele bir 5. Sv Yeti kazan!
 • Dirilt
 • Ağır Darbe
 • Hırs
 • Kıvılcım
 • Patlama
 • Ölümcül Vuruş
 • Alev Gardı
 • Keski Kozası
 • Dağıt
 • Yavaşlat
 • Sürat
 • Çılgın
 • Taş Deri
 • Savaş Tanrısı
 • Azim
 • Hayat Süzgeci
 • Aydın
 • Siper
 • Psyshield
 • Çürütme
 • Cehennemin Gazabı
 • Mahkumiyet
 • Saf Güç
 • Keskinlik
 • Çalım
 • Kaba Kuvvet
 • Demir İrade
 • Yenilenme
 • Kutsal Işık
 • Kötücül Anlaşma
 • Azim Sürüşü
 • Hayati Lütuf
 • Kopuş
 • Hayatta Kalma
 • Çabukluk
 • Kavgacının İyiliği
 • Kahinin İyiliği
 • Azizin İyiliği
 • Kötücül Zırh
 • Gizlenme
 • Gerçek Öfke
 • Bıçak Dansı
 • Sessiz Koruma
 • Gerçek Saygı
 • Ruh İyileştirici
 • Alevli Kuyrukluyıldız
 • Vampir Kasesi
Dirilt Dirilt
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 %10 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 20
2 %15 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 40
3 %20 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 60
4 %25 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 80
5 %30 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 %45 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 %65 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 %100 SP yenilenmiş şekilde diriltir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Her defasında %70 SP ile 2 kez yeniden canlandırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Her defasında %100 SP ile 2 kez yeniden canlandırır. 200
Ağır Darbe Ağır Darbe
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken hedefte 1 saniyeliğine %10'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 1 sn. 20
2 Saldırırken hedefte 1,5 saniyeliğine %10'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 1 sn. 40
3 Saldırırken hedefte 2 saniyeliğine %10'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 2 sn. 60
4 Saldırırken hedefte 2,5 saniyeliğine %10'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 2 sn. 80
5 Saldırırken hedefte 3 saniyeliğine %10'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 3 sn. 100
6 Saldırırken hedefte 3 saniyeliğine %15'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 3 sn. 120
7 Saldırırken hedefte 3 saniyeliğine %20'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 3 sn. 140
8 Saldırırken hedefte 3 saniyeliğine %25'luk Koma etkisi yaratma ihtimali vardır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 3 sn. 160
9 Saldırı sırasında hedefe %35 şans ile 3 saniye süren Coma bırakır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 3 sn. 180
10 Saldırı sırasında hedefe %45 şans ile 3.5 saniye süren Coma bırakır. 3 sn. 200
Hırs Hırs
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşın başında %20 Enerji kazandırır. 20
2 Savaşın başında %40 Enerji kazandırır. 40
3 Savaşın başında %60 Enerji kazandırır. 60
4 Savaşın başında %80 Enerji kazandırır. 80
5 Savaşın başında %100 Enerji kazandırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Savaşın başında %100 Enerji kazanır. SDR'yı 10sn için %30 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Savaşın başında %100 Enerji kazanır. SDR'yı 10sn için %50 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Savaşın başında %100 Enerji kazanır. SDR'yı 10sn için %70 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Savaşın başında %100 Enerji kazanır. SDR'yı 10sn için %90 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Savaşın başında %100 Enerji kazanır. SDR'yı 10sn için %120 artırır. 200
Kıvılcım Kıvılcım
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %5'tir. 1 sn. 2 sn. 20
2 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %6'dır. 1 sn. 2 sn. 40
3 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %7'dir. 1 sn. 2 sn. 60
4 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %8'dir. 1 sn. 2 sn. 80
5 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %9'dur. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 1 sn. 2 sn. 100
6 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %15'dir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 1 sn. 2 sn. 120
7 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %35'dir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 1 sn. 2 sn. 140
8 Saldırıldığında tüm hasarı engelleme ihtimali %50'dur. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 1 sn. 2 sn. 160
9 Saldırı sırasında tüm hasarı yok etme şansı %65'dir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 1 sn. 2 sn. 180
10 Saldırı sırasında tüm hasarı yok etme şansı %80'dir. 1 sn. 2 sn. 200
Patlama Patlama
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %100 hasar verir. 20
2 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %175 hasar verir. 40
3 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %250 hasar verir. 60
4 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %325 hasar verir. 80
5 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %400 hasar verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %500 hasar verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %700 hasar verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %1000 hasar verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Ölürken yakındaki düşmanlara %1400 hasar verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Ölürken yakındaki düşmanlara %2100 hasar verir. 200
Ölümcül Vuruş Ölümcül Vuruş
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken 3 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 20
2 Saldırırken 4 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 40
3 Saldırırken 5 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 60
4 Saldırırken 6 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 80
5 Saldırırken 7 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırırken 9 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırırken 12 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırırken 15 kat daha fazla hasar verme ihtimali %10'dur. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırırken %15 şans ile 18x fazla hasar verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırırken %20 şans ile 22x fazla hasar verir. 200
Alev Gardı Alev Gardı
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Alınan hasarın %8'ini savuşturur. 20
2 Alınan hasarın %11'ini savuşturur. 40
3 Alınan hasarın %14'ünü savuşturur. 60
4 Alınan hasarın %17'sini savuşturur. 80
5 Alınan hasarın %20'sini savuşturur. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Alınan hasarın %25'ünü savuşturur. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Alınan hasarın %30'sini savuşturur. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Alınan hasarın %45'sini savuşturur. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 SP'yi %40 artırır ve alınan hasarın %50'sini saptırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 SP'yi %80 artırır ve alınan hasarın %55'ini saptırır. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Cesur Azize
36
Ölüm Lordu
32
Gizem Bilgini
31
Ninja
29
Şampiyon
27
Phobos
27
Dişi Şeytan
24
Sıcak Atış
23
Kanlı Mary
21
Keski Kozası Keski Kozası
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 %5 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 20
2 %6 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 40
3 %7 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 60
4 %8 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 80
5 %10 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 %15 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 %20 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 %30 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Alınan hasarın %100'ünü saptırma şansı %40'tır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Alınan hasarın %100'ünü saptırma şansı %50'dir. 200
Dağıt Dağıt
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken hedefin enerjisini 5 azaltır. 20
2 Saldırırken hedefin enerjisini 10 azaltır. 40
3 Saldırırken hedefin enerjisini 15 azaltır. 60
4 Saldırırken hedefin enerjisini 20 azaltır. 80
5 Saldırırken hedefin enerjisini 25 azaltır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırırken hedefin enerjisini 40 azaltır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırırken hedefin enerjisini 60 azaltır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırırken hedefin enerjisini 80 azaltır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 4 düşman Kahramanın 60 enerjisini siler. Saldıran hedefin enerjisini 90 azaltır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 4 düşman Kahramanın 100 enerjisini siler. Saldıran hedefin enerjisini 100 azaltır. 200
Yavaşlat Yavaşlat
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken %25 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %30 azaltır. 5 sn. 20
2 Saldırırken %25 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %40 azaltır. 5 sn. 40
3 Saldırırken %25 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %50 azaltır. 5 sn. 60
4 Saldırırken %25 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %60 azaltır. 5 sn. 80
5 Saldırırken %25 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %70 azaltır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 5 sn. 100
6 Saldırırken %30 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %70 azaltır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 5 sn. 120
7 Saldırırken %35 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %70 azaltır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 5 sn. 140
8 Saldırırken %40 şansla düşman HIZ'ını 5 saniyeliğine %70 azaltır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 5 sn. 160
9 Saldırı sırasında düşman HIZ'ını %50 şans ile 5 sn için %70 düşürür. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 5 sn. 180
10 Saldırı sırasında düşman HIZ'ını %65 şans ile 5 sn için %70 düşürür. 5 sn. 200
Sürat Sürat
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 HRK HZI'nı %10 artırır. 50 dk. 20
2 HRK HZI'nı %20 artırır. 50 dk. 40
3 HRK HZI'nı %30 artırır. 50 dk. 60
4 HRK HZI'nı %40 artırır. 50 dk. 80
5 HRK HZI'nı %50 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 HRK HZI'nı %55 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 HRK HZI'nı %60 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 HRK HZI'nı %65 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 HRK HZI'nı %75 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 HRK HZI'nı %90 artırır. 50 dk. 200
Çılgın Çılgın
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SDR HZI'nı %10 artırır. 50 dk. 20
2 SDR HZI'nı %15 artırır. 50 dk. 40
3 SDR HZI'nı %20 artırır. 50 dk. 60
4 SDR HZI'nı %25 artırır. 50 dk. 80
5 SDR HZI'nı %30 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SDR HZI'nı %40 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SDR HZI'nı %50 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SDR HZI'nı %70 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SDR HZI'nı %90 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SDR HZI'nı %120 artırır. 50 dk. 200
Taş Deri Taş Deri
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Alınan hasarı %5 azaltır. 50 dk. 20
2 Alınan hasarı %10 azaltır. 50 dk. 40
3 Alınan hasarı %15 azaltır. 50 dk. 60
4 Alınan hasarı %20 azaltır. 50 dk. 80
5 Alınan hasarı %25 azaltır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Alınan hasarı %35 azaltır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Alınan hasarı %45 azaltır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Alınan hasarı %60 azaltır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Alınan hasarı %70 azaltır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Alınan hasarı %80 azaltır. 50 dk. 200
Savaş Tanrısı Savaş Tanrısı
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SDR'yi %10 artırır. 50 dk. 20
2 SDR'yi %15 artırır. 50 dk. 40
3 SDR'yi %20 artırır. 50 dk. 60
4 SDR'yi %25 artırır. 50 dk. 80
5 SDR'yi %30 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SDR'yi %45 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SDR'yi %65 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SDR'yi %90 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SDR'yi %140 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SDR'yi %200 artırır. 50 dk. 200
Azim Azim
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SP'yi %10 artırır. 50 dk. 20
2 SP'yi %15 artırır. 50 dk. 40
3 SP'yi %20 artırır. 50 dk. 60
4 SP'yi %25 artırır. 50 dk. 80
5 SP'yi %30 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SP'yi %45 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SP'yi %65 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SP'yi %100 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SP'yi %160 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SP'yi %230 artırır. 50 dk. 200
Hayat Süzgeci Hayat Süzgeci
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Her saldırıda %1 SP yeniler. 20
2 Her saldırıda %2 SP yeniler. 40
3 Her saldırıda %3 SP yeniler. 60
4 Her saldırıda %4 SP yeniler. 80
5 Her saldırıda %5 SP yeniler. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Her saldırıda %7 SP yeniler. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Her saldırıda %10 SP yeniler. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Her saldırıda %15 SP yeniler. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Her saldırıda %20 SP yeniler. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Her saldırıda %25 SP yeniler. 200
Aydın Aydın
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta kazanılan DP oranını %20 artırır. 20
2 Savaşta kazanılan DP oranını %40 artırır. 40
3 Savaşta kazanılan DP oranını %60 artırır. 60
4 Savaşta kazanılan DP oranını %80 artırır. 80
5 Savaşta kazanılan DP oranını %100 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Savaşta kazanılan DP oranını %105 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Savaşta kazanılan DP oranını %110 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Savaşta kazanılan DP oranını %115 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Savaşta kazanılan DP oranını %125 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Savaşta kazanılan DP oranını %140 artırır. 200
Siper Siper
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %4 artırır. 50 dk. 20
2 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %8 artırır. 50 dk. 40
3 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %12 artırır. 50 dk. 60
4 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %16 artırır. 50 dk. 80
5 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %20 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %30 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %40 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %60 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %90 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Savaş sırasında SDR ve Maks SP yi %120 artırır. 50 dk. 200
Psyshield Psyshield
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Maks SP'yi %4 arttırır. Her 15s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 50 dk. 20
2 Maks SP'yi %8 arttırır. Her 12s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 50 dk. 40
3 Maks SP'yi %12 arttırır. Her 9s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 50 dk. 60
4 Maks SP'yi %16 arttırır. Her 6s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 50 dk. 80
5 Maks SP'yi %20 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Maks SP'yi %30 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Maks SP'yi %50 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Maks SP'yi %70 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Maks SP'yi %90 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Maks SP'yi %130 arttırır. Her 4s için, bir statüyü bloklayan kalkanı görevlendirir. 50 dk. 200
Çürütme Çürütme
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 10 düşürür 20
2 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 20 düşürür 40
3 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 30 düşürür 60
4 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 40 düşürür 80
5 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 50 düşürür 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 60 düşürür 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırıldığında %25 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 70 düşürür 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırıldığında %30 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 80 düşürür 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırıldığında %35 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 90 düşürür 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırıldığında %40 şansla yakındaki 3 düşmanın Enerjisini 100 düşürür 200
Cehennemin Gazabı Cehennemin Gazabı
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 3 düşmanı 0.5 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 3 sn. 20
2 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 3 düşmanı 1 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 1 sn. 3 sn. 40
3 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 2 sn. 3 sn. 60
4 Saldırıldığında %15 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 2 sn. 3 sn. 80
5 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 2 sn. 3 sn. 100
6 Saldırıldığında %25 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 2 sn. 3 sn. 120
7 Saldırıldığında %30 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 2 sn. 3 sn. 140
8 Saldırıldığında %35 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 2 sn. 3 sn. 160
9 Saldırıldığında %40 şansla yakındaki 3 düşmanı 2 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 2 sn. 3 sn. 180
10 Saldırıldığında %45 şansla yakındaki 3 düşmanı 2.5 saniyeliğine şok eder. Bekleme Süresi: 3 Saniye 2 sn. 3 sn. 200
Mahkumiyet Mahkumiyet
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %10 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 4 sn. 2 sn. 20
2 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %20 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 4 sn. 2 sn. 40
3 Saldırıldığında %10 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %30 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 4 sn. 2 sn. 60
4 Saldırıldığında %15 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %35 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 4 sn. 2 sn. 80
5 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %40 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 4 sn. 2 sn. 100
6 Saldırıldığında %20 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %50 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 4 sn. 2 sn. 120
7 Saldırıldığında %25 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %55 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 4 sn. 2 sn. 140
8 Saldırıldığında %25 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %65 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 4 sn. 2 sn. 160
9 Saldırıldığında %30 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %70 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 4 sn. 2 sn. 180
10 Saldırıldığında %40 şansla yakındaki 4 düşmanın saldırı hızını 4 saniyeliğine %80 düşürür. Bekleme Süresi: 2 Saniye 4 sn. 2 sn. 180
Saf Güç Saf Güç
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta saniyede 5 Enerji verir. 50 dk. 20
2 Savaşta saniyede 7 Enerji verir. 50 dk. 40
3 Savaşta saniyede 9 Enerji verir. 50 dk. 60
4 Savaşta saniyede 12 Enerji verir. 50 dk. 80
5 Savaşta saniyede 15 Enerji verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Savaşta saniyede 18 Enerji verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Savaşta saniyede 22 Enerji verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Savaşta saniyede 33 Enerji verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Savaşta saniyede 45 Enerji verir. Ayrıca SP'yi %40 arttırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Savaşta saniyede 60 Enerji verir. Ayrıca SP'yi %80 arttırır. 50 dk. 200
Keskinlik Keskinlik
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta KRİT Oranını %5, Vuruş Oranını %4 artırır. 50 dk. 20
2 Savaşta KRİT Oranını %6, Vuruş Oranını %5 artırır. 50 dk. 40
3 Savaşta KRİT Oranını %8, Vuruş Oranını %7 artırır. 50 dk. 60
4 Savaşta KRİT Oranını %10, Vuruş Oranını %9 artırır. 50 dk. 80
5 Savaşta KRİT Oranını %12, Vuruş Oranını %11 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Savaşta KRİT Oranını %15, Vuruş Oranını %13 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Savaşta KRİT Oranını %20, Vuruş Oranını %16 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Savaşta KRİT Oranını %30, Vuruş Oranını %20 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Savaşta KRİT Oranını %40, Vuruş Oranını %30 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Savaşta KRİT Oranını %60, Vuruş Oranını %40 artırır. 50 dk. 200
Çalım Çalım
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta SDR'yı %9 ve Kaçınma'yı %2 arttırır. 50 dk. 20
2 Savaşta SDR'yı %13 ve Kaçınma'yı %2 arttırır. 50 dk. 40
3 Savaşta SDR'yı %17 ve Kaçınma'yı %3 arttırır. 50 dk. 60
4 Savaşta SDR'yı %21 ve Kaçınma'yı %3 arttırır. 50 dk. 80
5 Savaşta SDR'yı %26 ve Kaçınma'yı %4 arttırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Savaşta SDR'yı %38 ve Kaçınma'yı %5 arttırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Savaşta SDR'yı %50 ve Kaçınma'yı %6 arttırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Savaşta SDR'yı %75 ve Kaçınma'yı %8 arttırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Savaşta SDR'yı %110 ve Kaçınma'yı %10 arttırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Savaşta SDR'yı %150 ve Kaçınma'yı %12 arttırır. 50 dk. 200
Kaba Kuvvet Kaba Kuvvet
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta SDR'yı %8 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.1x hasar verir. 50 dk. 20
2 Savaşta SDR'yı %12 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.2x hasar verir. 50 dk. 40
3 Savaşta SDR'yı %16 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.3x hasar verir. 50 dk. 60
4 Savaşta SDR'yı %20 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.4x hasar verir. 50 dk. 80
5 Savaşta SDR'yı %24 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.5x hasar verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Savaşta SDR'yı %35 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.6x hasar verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Savaşta SDR'yı %48 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 0.8x hasar verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Savaşta SDR'yı %70 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 1x hasar verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Savaşta SDR'yı %100 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 1.2x hasar verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Savaşta SDR'yı %140 artırır. Kahraman saldırıları ve yeteneklerinden gelen kritik vuruşlar ek 1.5x hasar verir. 50 dk. 200
Demir İrade Demir İrade
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşın ilk 10 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %10 daha fazla SDR kazanır. 10 sn. 20
2 Savaşın ilk 10 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %15 daha fazla SDR kazanır. 10 sn. 40
3 Savaşın ilk 10 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %20 daha fazla SDR kazanır. 10 sn. 60
4 Savaşın ilk 10 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %25 daha fazla SDR kazanır. 10 sn. 80
5 Savaşın ilk 10 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %30 daha fazla SDR kazanır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 10 sn. 100
6 Savaşın ilk 12 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %45 daha fazla SDR kazanır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 12 sn. 120
7 Savaşın ilk 14 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %60 daha fazla SDR kazanır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 14 sn. 140
8 Savaşın ilk 18 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %90 daha fazla SDR kazanır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 18 sn. 160
9 Savaşın ilk 22 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %140 daha fazla SDR kazanır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 22 sn. 180
10 Savaşın ilk 27 saniyesi, Kahraman, Şok, Korku ve Enerjinin azaltılmasına bağışıktır ve %200 daha fazla SDR kazanır. 27 sn. 200
Yenilenme Yenilenme
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %10 arttırır ve %20 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 50 dk. 20
2 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %15 arttırır ve %25 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 50 dk. 40
3 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %20 arttırır ve %30 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 50 dk. 60
4 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %28 arttırır ve %40 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 50 dk. 80
5 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %38 arttırır ve %50 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %50 arttırır ve %65 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %70 arttırır ve %80 oranında iyileştirir. (HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %100 arttırır ve %100 oranında iyileştirir. ( HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %130 arttırır ve %130 oranında iyileştirir. ( HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Kahraman'ın Enerji yenilenmesini %170 arttırır ve %180 oranında iyileştirir. ( HSR ve temel SDR'lardan gelen Enerji.) 50 dk. 200
Kutsal Işık Kutsal Işık
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Maks SP'yi %5 artırır ve aldığı HSR'ı %5 oranında azaltır. 50 dk. 20
2 Maks SP'yi %10 artırır ve aldığı HSR'ı %8 oranında azaltır. 50 dk. 40
3 Maks SP'yi %15 artırır ve aldığı HSR'ı %12 oranında azaltır. 50 dk. 60
4 Maks SP'yi %20 artırır ve aldığı HSR'ı %16 oranında azaltır. 50 dk. 80
5 Maks SP'yi %26 artırır ve aldığı HSR'ı %20 oranında azaltır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Maks SP'yi %35 artırır ve aldığı HSR'ı %26 oranında azaltır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Maks SP'yi %48 artırır ve aldığı HSR'ı %36 oranında azaltır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Maks SP'yi %65 artırır ve aldığı HSR'ı %50 oranında azaltır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Maks SP'yi %90 artırır ve aldığı HSR'ı %60 oranında azaltır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Maks SP'yi %120 artırır ve aldığı HSR'ı %70 oranında azaltır. 50 dk. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Kutsal Savaşçı
24
Suskun Gayretkâr
23
Kötücül Anlaşma Kötücül Anlaşma
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SDR'yı %20 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 50 dk. 20
2 SDR'yı %30 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 50 dk. 40
3 SDR'yı %40 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 50 dk. 60
4 SDR'yı %55 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 50 dk. 80
5 SDR'yı %70 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SDR'yı %85 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SDR'yı %110 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SDR'yı %150 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %20 oranında arttırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SDR'yı %190 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %15 oranında arttırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SDR'yı %240 artırır, fakat ayrıca aldığı HSR'ı %15 oranında arttırır. 50 dk. 200
Azim Sürüşü Azim Sürüşü
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %5 artırır ve aldığı hasar %5 oranında düşer. 50 dk. 20
2 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %10 artırır ve aldığı hasar %10 oranında düşer. 50 dk. 40
3 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %15 artırır ve aldığı hasar %15 oranında düşer. 50 dk. 60
4 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %20 artırır ve aldığı hasar %20 oranında düşer. 50 dk. 80
5 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %30 artırır ve aldığı hasar %25 oranında düşer. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %40 artırır ve aldığı hasar %30 oranında düşer. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %50 artırır ve aldığı hasar %35 oranında düşer. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %65 artırır ve aldığı hasar %40 oranında düşer. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %90 artırır ve aldığı hasar %45 oranında düşer. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Menzili 1 arttırır, SDR'yı %120 artırır ve aldığı hasar %55 oranında düşer. 50 dk. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Kozmo
32
Hayati Lütuf Hayati Lütuf
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SP'yi %8 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 1 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %15'tir. 50 dk. 20
2 SP'yi %12 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 1 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %15'tir. 50 dk. 40
3 SP'yi %16 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 1 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %15'tir. 50 dk. 60
4 SP'yi %20 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 1 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %15'tir. 50 dk. 80
5 SP'yi %24 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 2 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %15'tir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SP'yi %36 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 2 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %25'tir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SP'yi %52 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 2 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %35'tir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SP'yi %80 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 3 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %50'dir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SP'yi %120 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 3 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %60'dir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SP'yi %170 artırır. Saldırıya uğradığında, yakındaki 3 düşmanın güçlendirmelerini yok etme şansı %70'dir. 50 dk. 200
Kopuş Kopuş
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırılar (100% SDR + 1500) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 6% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 20
2 Saldırılar (100% SDR + 1800) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 7% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 40
3 Saldırılar (100% SDR + 2400) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 8% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 60
4 Saldırılar (100% SDR + 3300) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 10% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 80
5 Saldırılar (100% SDR + 4200) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 12% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırılar (100% SDR + 5700) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 15% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırılar (100% SDR + 7200) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 18% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırılar (100% SDR + 9000) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 21% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırılar (100% SDR + 12000) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 25% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırılar (100% SDR + 18000) ekstra HSR verir. 20% ihtimalle 30% Maks SP'ye eşit ekstra HSR verebilir. 200
Hayatta Kalma Hayatta Kalma
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırı aldığında SDR'sinin %350'sine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 1 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 1 sn. 7 sn. 20
2 Saldırı aldığında SDR'sinin %500'üne eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 1 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 1 sn. 7 sn. 40
3 Saldırı aldığında SDR'sinin %650'sine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 1.5 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 1 sn. 7 sn. 60
4 Saldırı aldığında SDR'sinin %800'üne eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 1.5 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 1 sn. 7 sn. 80
5 Saldırı aldığında SDR'sinin %1000'ine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 2 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 2 sn. 7 sn. 100
6 Saldırı aldığında SDR'sinin %1200'üne eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 2 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 2 sn. 7 sn. 120
7 Saldırı aldığında SDR'sinin %1450'sine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 2.5 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 2 sn. 7 sn. 140
8 Saldırı aldığında SDR'sinin %1700'üne eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 3 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 3 sn. 7 sn. 160
9 Saldırı aldığında SDR'sinin %2000'ine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 3 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 3 sn. 7 sn. 180
10 Saldırı aldığında SDR'sinin %2500'ine eşit SP'yi kazanır ve gelen HSR'a 3 saniyeliğine bağışıklık olur. (B.Süresi 7.5s) 3 sn. 7 sn. 200
Çabukluk Çabukluk
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırıya uğradığında 3 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %4 artırır. 50 dk. 20
2 Saldırıya uğradığında 6 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %5 artırır. 50 dk. 40
3 Saldırıya uğradığında 10 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %7 artırır. 50 dk. 60
4 Saldırıya uğradığında 15 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %9 artırır. 50 dk. 80
5 Saldırıya uğradığında 25 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %11 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Saldırıya uğradığında 35 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %13 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Saldırıya uğradığında 45 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %16 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Saldırıya uğradığında 60 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %20 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Saldırıya uğradığında 80 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %25 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Saldırıya uğradığında 100 enerji verir (Kaçınıldığında bile). B.süresi: 2s. Kaçınmayı %30 artırır. 50 dk. 200
Kavgacının İyiliği Kavgacının İyiliği
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırılar %200 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %200 SDR HSR'ı verir. 20
2 Saldırılar %240 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %240 SDR HSR'ı verir. 40
3 Saldırılar %280 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %280 SDR HSR'ı verir. 60
4 Saldırılar %320 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %320 SDR HSR'ı verir. 80
5 Saldırılar %380 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %380 SDR HSR'ı verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırılar %440 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %440 SDR HSR'ı verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırılar %540 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %540 SDR HSR'ı verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırılar %680 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %680 SDR HSR'ı verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırılar %900 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %900 SDR HSR'ı verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırılar %1250 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kahin Grubu Kahraman'a %1250 SDR HSR'ı verir. 200
Kahinin İyiliği Kahinin İyiliği
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırılar %200 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %200 SDR HSR'ı verir. 20
2 Saldırılar %240 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %240 SDR HSR'ı verir. 40
3 Saldırılar %280 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %280 SDR HSR'ı verir. 60
4 Saldırılar %320 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %320 SDR HSR'ı verir. 80
5 Saldırılar %380 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %380 SDR HSR'ı verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırılar %440 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %440 SDR HSR'ı verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırılar %540 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %540 SDR HSR'ı verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırılar %680 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %680 SDR HSR'ı verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırılar %900 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %900 SDR HSR'ı verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırılar %1250 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Aziz Grubu Kahraman'a %1250 SDR HSR'ı verir. 200
Azizin İyiliği Azizin İyiliği
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırılar %200 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %200 SDR HSR'ı verir. 20
2 Saldırılar %240 SDR HSR verir. Saldırı sırasında1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %240 SDR HSR'ı verir. 40
3 Saldırılar %280 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %280 SDR HSR'ı verir. 60
4 Saldırılar %320 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %320 SDR HSR'ı verir. 80
5 Saldırılar %380 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %380 SDR HSR'ı verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırılar %440 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %440 SDR HSR'ı verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırılar %540 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %540 SDR HSR'ı verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırılar %680 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %680 SDR HSR'ı verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Saldırılar %900 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %900 SDR HSR'ı verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Saldırılar %1250 SDR HSR verir. Saldırı sırasında 1 düşman Kavgacı Grubu Kahraman'a %1250 SDR HSR'ı verir. 200
Kötücül Zırh Kötücül Zırh
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SDR'yı %9 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 50000 ile limitler. 50 dk. 20
2 SDR'yı %13 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 42000 ile limitler. 50 dk. 40
3 SDR'yı %17 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 34000 ile limitler. 50 dk. 60
4 SDR'yı %21 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 27000 ile limitler. 50 dk. 80
5 SDR'yı %26 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 21000 ile limitler. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SDR'yı %38 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 16000 ile limitler. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SDR'yı %50 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 12000 ile limitler. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SDR'yı %75 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 9000 ile limitler. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SDR'yı %110 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 7000 ile limitler. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SDR'yı %150 arttırır ve, alınan yansıtılmış HSR'ı 5000 ile limitler. 50 dk. 200
Gizlenme Gizlenme
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %30 oranında, SDR HZI'nı %10 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 4 sn. 9 sn. 20
2 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %40 oranında, SDR HZI'nı %15 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 4 sn. 9 sn. 40
3 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %50 oranında, SDR HZI'nı %20 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 4 sn. 9 sn. 60
4 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %65 oranında, SDR HZI'nı %25 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 4 sn. 9 sn. 80
5 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %80 oranında, SDR HZI'nı %30 oranında yükseltir ve 4.5'sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 4 sn. 9 sn. 100
6 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %95 oranında, SDR HZI'nı %40 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 4 sn. 9 sn. 120
7 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %120 oranında, SDR HZI'nı %50 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 4 sn. 9 sn. 140
8 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %155 oranında, SDR HZI'nı %70 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 4 sn. 9 sn. 160
9 SP %30'un altına düştüğünde, SDR'yı %200 oranında, SDR HZI'nı %90 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 4 sn. 9 sn. 180
10 SP %35'un altına düştüğünde, SDR'yı %250 oranında, SDR HZI'nı %120 oranında yükseltir ve 4.5sn için Hırçın olur. (B.süresi: 9s) 4 sn. 9 sn. 200
Gerçek Öfke Gerçek Öfke
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SP'yi %8 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %15 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 50 dk. 20
2 SP'yi %12 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %20 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 50 dk. 40
3 SP'yi %16 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %25 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 50 dk. 60
4 SP'yi %20 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %30 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 50 dk. 80
5 SP'yi %24 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %40 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SP'yi %36 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %50 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SP'yi %52 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %60 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SP'yi %80 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %70 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SP'yi %120 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %80 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SP'yi %170 artırır. Kahraman, SP'nin en az %45'ine sahipse, KRIT Oranını %90 artırır. 2.5 saniye sürer. (B. süresi: 2s) 50 dk. 200
Bıçak Dansı Bıçak Dansı
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %15 SDR kazanır ve Max SP'nin %10 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 50 dk. 20
2 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %20 SDR kazanır ve Max SP'nin %14 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 50 dk. 40
3 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %25 SDR kazanır ve Max SP'nin %18 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 50 dk. 60
4 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %30 SDR kazanır ve Max SP'nin %22 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 50 dk. 80
5 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %40 SDR kazanır ve Max SP'nin %26 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %60 SDR kazanır ve Max SP'nin %30 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %80 SDR kazanır ve Max SP'nin %36 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %110 SDR kazanır ve Max SP'nin %42 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %150 SDR kazanır ve Max SP'nin %50 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için için %200 SDR kazanır ve Max SP'nin %60 kadarını yeniler. (B.süresi: 2s) 50 dk. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Öz Büyücüsü
30
Lavanica
25
Silahşör
23
Sessiz Koruma Sessiz Koruma
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Alınan HSR'ı %8 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 2s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 50 dk. 20
2 Alınan HSR'ı %13 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 2s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 50 dk. 40
3 Alınan HSR'ı %18 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 3s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 50 dk. 60
4 Alınan HSR'ı %23 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 3s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 50 dk. 80
5 Alınan HSR'ı %28 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 3s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 Alınan HSR'ı %33 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 4s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 Alınan HSR'ı %40 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 4s boyunca rastgele bir düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 Alınan HSR'ı %48 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 4s boyunca rastgele iki düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 Alınan HSR'ı %58 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 4s boyunca rastgele iki düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 Alınan HSR'ı %70 oranında azaltır. Saldırıya uğradığında 4s boyunca rastgele iki düşman birimini susturur (B.süresi: 7s). 50 dk. 200
Gerçek Saygı Gerçek Saygı
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %50 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 1 sn. 5 sn. 20
2 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %60 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 1 sn. 5 sn. 40
3 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %70 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.3 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 1 sn. 5 sn. 60
4 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %85 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.3 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 1 sn. 5 sn. 80
5 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %100 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.3 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 1 sn. 5 sn. 100
6 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %120 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.5 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 1 sn. 5 sn. 120
7 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %145 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.5 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 1 sn. 5 sn. 140
8 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %175 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 1.5 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 1 sn. 5 sn. 160
9 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %215 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 2 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 2 sn. 5 sn. 180
10 Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %255 SDR'ya eşit Gerçek HSR verir. Saldırıya uğradığında, alınan tüm HSR'ları 2 saniye boyunca SP'ye dönüştürür (B.s 5s). 2 sn. 5 sn. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Güvercin Efendisi
34
Zefrika
33
Ruh İyileştirici Ruh İyileştirici
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 SP 4% ve KRİT Direncini 15% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 16% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 50 dk. 20
2 SP 8% ve KRİT Direncini 18% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 20% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 50 dk. 40
3 SP 12% ve KRİT Direncini 21% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 25% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 50 dk. 60
4 SP 16% ve KRİT Direncini 25% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 30% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 50 dk. 80
5 SP 20% ve KRİT Direncini 30% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 35% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 SP 30% ve KRİT Direncini 36% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 40% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 SP 40% ve KRİT Direncini 42% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 50% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 SP 60% ve KRİT Direncini 50% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 60% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 SP 90% ve KRİT Direncini 60% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 72% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 SP 120% ve KRİT Direncini 75% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 85% azaltır (etki her defada 5 sn sürer). 50 dk. 200
En iyi kahramanlar göre sitenin ziyaretçi
Kanlı Mary
29
Alevli Kuyrukluyıldız Alevli Kuyrukluyıldız
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 10% SDR kazandırır. Saldırırken 100% SDR HSR verir ve rastgele 1 düşman Kahramanının etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 50 dk. 20
2 15% SDR kazandırır. Saldırırken 120% SDR HSR verir ve rastgele 1 düşman Kahramanının etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 50 dk. 40
3 20% SDR kazandırır. Saldırırken 140% SDR HSR verir ve rastgele 1 düşman Kahramanının etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 50 dk. 60
4 25% SDR kazandırır. Saldırırken 160% SDR HSR verir ve rastgele 2 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 50 dk. 80
5 30% SDR kazandırır. Saldırırken 185% SDR HSR verir ve rastgele 2 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 35% SDR kazandırır. Saldırırken 210% SDR HSR verir ve rastgele 2 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 8s) 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 40% SDR kazandırır. Saldırırken 235% SDR HSR verir ve rastgele 2 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 7.5s) 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 50% SDR kazandırır. Saldırırken 300% SDR HSR verir ve rastgele 3 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 7s) 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 60% SDR kazandırır. Saldırırken 365% SDR HSR verir ve rastgele 3 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 6.5s) 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 70% SDR kazandırır. Saldırırken 430% SDR HSR verir ve rastgele 4 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 6s) 50 dk. 200
Vampir Kasesi Vampir Kasesi
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 %8 SDR ve %4 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %10 SDR'ye eşit SP yeniler. 50 dk. 20
2 %16 SDR ve %8 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %14 SDR'ye eşit SP yeniler. 50 dk. 40
3 %24 SDR ve %12 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %18 SDR'ye eşit SP yeniler. 50 dk. 60
4 %32 SDR ve %16 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %24 SDR'ye eşit SP yeniler. 50 dk. 80
5 %42 SDR ve %21 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %30 SDR'ye eşit SP yeniler. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 dk. 100
6 %52 SDR ve %26 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %38 SDR'ye eşit SP yeniler. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 dk. 120
7 %65 SDR ve %32 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %48 SDR'ye eşit SP yeniler. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 dk. 140
8 %78 SDR ve %39 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %63 SDR'ye eşit SP yeniler. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 dk. 160
9 %93 SDR ve %47 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %78 SDR'ye eşit SP yeniler. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 dk. 180
10 %110 SDR ve %55 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %100 SDR'ye eşit SP yeniler. 50 dk. 200

Ayrıca

Hangi kahraman koymak için bir yetenek, bir rune veya büyü.