Yetenek & Nişan: Patlama

PatlamaPatlama
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %100 hasar verir. 20
2 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %175 hasar verir. 40
3 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %250 hasar verir. 60
4 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %325 hasar verir. 80
5 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %400 hasar verir. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %500 hasar verir. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %700 hasar verir. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Öldüğünde yakındaki düşmanlara %1000 hasar verir. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Ölürken yakındaki düşmanlara %1400 hasar verir. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Ölürken yakındaki düşmanlara %2100 hasar verir. 200