Yetenek & Nişan: Keski Kozası

Keski KozasıKeski Kozası
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 %5 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 20
2 %6 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 40
3 %7 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 60
4 %8 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 80
5 %10 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 %15 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 %20 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 %30 ihtimalle alınan hasarın %100'ünü savuşturur. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Alınan hasarın %100'ünü saptırma şansı %40'tır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Alınan hasarın %100'ünü saptırma şansı %50'dir. 200