Lonca Savaşı

1. Lonca Kudret Puan sıralamasında ilk 4000'de olan loncalar beşerli gruplar şeklinde ayrılırlar 2. Puan kazanmak için diğer lonca üyelerine saldırın. Yüksek kudret puanına sahip üyeler daha fazla puan verir 3. Eğer bir saldırı başarısız olursa(%50 altı), bu saldırıda verilen kayıplar sayılmaz. Sonraki savaşta aynı şekilde kullanılabilir 4. Savaş sırasında loncaya katılan üyeler, Lonca Savaşı için herhangi bir hak kazanamaz 5. Lonca Savaşı ödülleri bir sonraki savaş başlamadan önce toplanmalıdır. Yoksa silinirler
1. Etkinlikten sonra sahip olduğunuz puanlara göre ödüller verilir. Ödüller arasında Şan ve Onur Rozetleri bulunur. Lonca Puanı sıralamasına göre bonus ödülleri alabilirsiniz. 2. Her oyuncuya verilecek olan Şan, Lonca Puanı sıralamasına dayanır. (1. Maks 3.200 Şan 2. Maks 2.750 Şan 3. 2.400 Şan 4. 2.100 Şan 5. 1.800 Şan) 3. "Lonca Puanları", Loncadaki tüm üyeler tarafından kazanılan toplam puandır. Kazanılan Lonca Puanlarının %10'u Lonca Kredisi olarak verilecektir (25.000 Lonca Kredisiyle sınırlandırılmıştır).
Güç Oyuncu sayısı
Toplam Puan Gözlük bir oyuncu ile
0-30000
30001-50000
50001-70000
70001-90000
90001-110000
110001-130000
130001-150000
180000+
Saldıran Savunan Savaş Puanı
Lokasyon Toplam Puan Ödül
Savaşın İhtişamıYıldız