Meşale Savaşı

Vurgun Meşalesi: Düşman Loncalardan Meşale almak için Kahraman gönder.
Gard Meşalesi: Diğer Loncaların sizden Meşale almasını engelle.
Ödüller: Etkinlik sona erdiğinde elde ettiğin Meşale sayısına göre ödüllendirme yapılacaktır.
Meşale Savaşına katılmak için Kahramanın minumum Sv 20 olması gerekir.
Loncanız tarafından elde edilen toplam meşale sayısı. Ödülleriniz, Meşale Savaşı'nın bitiminde Loncanın sahip olduğu Meşale sayısı ile artar.
Lonca Merkezi Kuşatma Meşalesi 0-24% 25-49% 50-74% 75-89% 90-99% 100%
1 20 200Yıldız
20Kırık
240Yıldız
20Kırık
280Yıldız
20Kırık
360Yıldız
20Kırık
600Yıldız
60Kırık
1000Yıldız
80Kırık
2 40 400Yıldız
40Kırık
480Yıldız
40Kırık
560Yıldız
40Kırık
720Yıldız
40Kırık
1200Yıldız
120Kırık
2000Yıldız
160Kırık
3 60 600Yıldız
60Kırık
720Yıldız
60Kırık
840Yıldız
60Kırık
1080Yıldız
60Kırık
1800Yıldız
180Kırık
3000Yıldız
240Kırık
4 80 800Yıldız
80Kırık
960Yıldız
80Kırık
1120Yıldız
80Kırık
1440Yıldız
80Kırık
2400Yıldız
240Kırık
4000Yıldız
320Kırık
5 100 1000Yıldız
100Kırık
1200Yıldız
100Kırık
1400Yıldız
100Kırık
1800Yıldız
100Kırık
3000Yıldız
300Kırık
5000Yıldız
400Kırık
6 120 1200Yıldız
120Kırık
1440Yıldız
120Kırık
1680Yıldız
120Kırık
2160Yıldız
120Kırık
3600Yıldız
360Kırık
6000Yıldız
480Kırık
7 140 1400Yıldız
140Kırık
1680Yıldız
140Kırık
1960Yıldız
140Kırık
2520Yıldız
140Kırık
4200Yıldız
420Kırık
7000Yıldız
560Kırık
8 160 1600Yıldız
160Kırık
1920Yıldız
160Kırık
2240Yıldız
160Kırık
2880Yıldız
160Kırık
4800Yıldız
480Kırık
8000Yıldız
640Kırık
9 180 1800Yıldız
180Kırık
2160Yıldız
180Kırık
2520Yıldız
180Kırık
3240Yıldız
180Kırık
5400Yıldız
540Kırık
9000Yıldız
720Kırık
10 200 2000Yıldız
200Kırık
2400Yıldız
200Kırık
2800Yıldız
200Kırık
3600Yıldız
200Kırık
6000Yıldız
600Kırık
10000Yıldız
800Kırık
11 220 2200Yıldız
220Kırık
2640Yıldız
220Kırık
3080Yıldız
220Kırık
3960Yıldız
220Kırık
6600Yıldız
660Kırık
11000Yıldız
880Kırık
12 240 2400Yıldız
240Kırık
2880Yıldız
240Kırık
3360Yıldız
240Kırık
4320Yıldız
240Kırık
7200Yıldız
720Kırık
12000Yıldız
960Kırık