Yetenek & Nişan: Çalım

ÇalımÇalım
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta SDR'yı %9 ve Kaçınma'yı %2 arttırır. 50 sn. 20
2 Savaşta SDR'yı %13 ve Kaçınma'yı %2 arttırır. 50 sn. 40
3 Savaşta SDR'yı %17 ve Kaçınma'yı %3 arttırır. 50 sn. 60
4 Savaşta SDR'yı %21 ve Kaçınma'yı %3 arttırır. 50 sn. 80
5 Savaşta SDR'yı %26 ve Kaçınma'yı %4 arttırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 50 sn. 100
6 Savaşta SDR'yı %38 ve Kaçınma'yı %5 arttırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 50 sn. 120
7 Savaşta SDR'yı %50 ve Kaçınma'yı %6 arttırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 50 sn. 140
8 Savaşta SDR'yı %75 ve Kaçınma'yı %8 arttırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 50 sn. 160
9 Savaşta SDR'yı %110 ve Kaçınma'yı %10 arttırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 50 sn. 180
10 Savaşta SDR'yı %150 ve Kaçınma'yı %12 arttırır. 50 sn. 200