Yetenek & Nişan: Dağıt

DağıtDağıt
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Saldırırken hedefin enerjisini 5 azaltır. 20
2 Saldırırken hedefin enerjisini 10 azaltır. 40
3 Saldırırken hedefin enerjisini 15 azaltır. 60
4 Saldırırken hedefin enerjisini 20 azaltır. 80
5 Saldırırken hedefin enerjisini 25 azaltır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Saldırırken hedefin enerjisini 40 azaltır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Saldırırken hedefin enerjisini 60 azaltır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Saldırırken hedefin enerjisini 80 azaltır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 4 düşman Kahramanın 60 enerjisini siler. Saldıran hedefin enerjisini 90 azaltır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 4 düşman Kahramanın 100 enerjisini siler. Saldıran hedefin enerjisini 100 azaltır. 200