Yetenek & Nişan: Aydın

AydınAydın
Seviye Uyarı Terfi Ettir Seviye Sihir Süresi Bekleme Süresi devam ediyor! Kudret
1 Savaşta kazanılan DP oranını %20 artırır. 20
2 Savaşta kazanılan DP oranını %40 artırır. 40
3 Savaşta kazanılan DP oranını %60 artırır. 60
4 Savaşta kazanılan DP oranını %80 artırır. 80
5 Savaşta kazanılan DP oranını %100 artırır. 6. Sv Yeti Taşı - Bir Sv5 Yeteneğini Sv6 x 10 100
6 Savaşta kazanılan DP oranını %105 artırır. 7. Sv Yeti Taşı - Bir Sv6 Yeteneğini Sv7 x 10 120
7 Savaşta kazanılan DP oranını %110 artırır. 8. Sv Yeti Taşı - Bir Sv7 Yeteneğini Sv8 x 10 140
8 Savaşta kazanılan DP oranını %115 artırır. 9. Sv Yeti Taşı - Bir Sv8 Yeteneğini Sv9 x 10 160
9 Savaşta kazanılan DP oranını %125 artırır. 10. Sv Yeti Taşı - Bir Sv9 Yeteneğini Sv10 x 10 180
10 Savaşta kazanılan DP oranını %140 artırır. 200