Eşyalar | Nitelikli Nişan Sandığı III - Ratgele Nişan verir (Sv 8-9)

Nitelikli Nişan Sandığı III

Nitelikli Nişan Sandığı III Nitelikli Nişan Sandığı III
Ratgele Nişan verir (Sv 8-9)
En Büyük Miktar 65000
Sat 388000 Mavi Kristaller

İçindeki konu

Slot №1
EşyalarMiktarŞanslar
Kötücül Zırh Nişanı - SDR1???
Gizlenme Nişanı - SP %301???
Canlı Öfke Nişanı - SP1???
Bıçak Dansı Nişanı - Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %110 SDR kazanır ve Max SP1???
Sessiz Koruma Nişanı - Alınan HSR1???
Gerçek Saygı Nişanı - Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %175 SDR1???
Ruh İyileştirici Nişanı - SP 60% ve KRİT Direncini 50% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 60% azaltır (etki her defada 5 sn sürer).1???
Alevli Kuyrukluyıldız Nişanı - 50% SDR kazandırır. Saldırırken 300% SDR HSR verir ve rastgele 3 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 7s)1???
Vampir Kasesi Nişanı - %78 SDR ve %39 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %63 SDR1???
Kötücül Zırh Nişanı - SDR1???
Gizlenme Nişanı - SP %301???
Canlı Öfke Nişanı - SP1???
Bıçak Dansı Nişanı - Kaçınmayı %8 arttırır. Kahraman Kaçındığında, 2s için %150 SDR kazanır ve Max SP1???
Sessiz Koruma Nişanı - Alınan HSR1???
Gerçek Saygı Nişanı - Saldırırken, hedeflere (B.s 3s) 2 kez %215 SDR1???
Ruh İyileştirici Nişanı - SP 90% ve KRİT Direncini 60% artırır. Yakındaki düşman Kahramanlarının iyileşmesini de 5 saniyede bir 72% azaltır (etki her defada 5 sn sürer).1???
Alevli Kuyrukluyıldız Nişanı - 60% SDR kazandırır. Saldırırken 365% SDR HSR verir ve rastgele 3 düşman Kahramanın etkisini kaldırır. (Hırçınlığı yoksayar ve ortadan kaldırır. BS: 6.5s)1???
Vampir Kasesi Nişanı - %93 SDR ve %47 SDR HZI artırır. Bu Kahraman her temel saldırı gerçekleştirdiğinde %78 SDR1???

Talep Et

Almak için nerede Miktar Şanslar / Maliyet
Kale Sandığı X - Rastgele Ödüller verir.Kale Sandığı X - Rastgele Ödüller verir. 1