Eşyalar | Kayıp Diyar Nişan Paketi - Rastgele bir Sv1 Nişan verir.

Kayıp Diyar Nişan Paketi

Kayıp Diyar Nişan Paketi Kayıp Diyar Nişan Paketi
Rastgele bir Sv1 Nişan verir.
En Büyük Miktar 65000
Sat 8000 Mavi Kristaller

İçindeki konu

Slot №1
EşyalarMiktarŞanslar
Dirilt Nişanı - %10 SP yenilenmiş şekilde diriltir.1???
Hırs Nişanı - Savaşın başında %20 Enerji kazandırır.1???
Çılgın Nişanı - SDR HZI1???
Savaş Tanrısı Nişanı - SDR1???

Talep Et

Almak için nerede Miktar Şanslar / Maliyet
Bronz Sandık
1 - 6
1 4%
Bronz Sandık
4 - 9
1 5.5%
Bronz Sandık
7 - 12
1 7%
Bronz Sandık
10 - 15
1 8.5%
Bronz Sandık
13 - 18
1 10%
Bronz Sandık
16 - 21
1 11.5%
Bronz Sandık
19 - 24
1 13%
Bronz Sandık
22 - 27
1 14.5%
Bronz Sandık
25 - 30
1 16%
Gümüş Sandık
1 - 6
1 - 2 4%
Gümüş Sandık
4 - 9
1 - 2 5.5%
Gümüş Sandık
7 - 12
1 - 2 7%
Gümüş Sandık
10 - 15
1 - 2 8.5%
Gümüş Sandık
13 - 18
1 - 2 10%
Gümüş Sandık
16 - 21
1 - 2 11.5%
Gümüş Sandık
19 - 24
1 - 2 13%
Gümüş Sandık
22 - 27
1 - 2 14.5%
Gümüş Sandık
25 - 30
1 - 2 16%