Eşyalar | Karzilla - Efsanevi Snowzillayı görevlendirir.