Eşyalar | Katliamcı Kalıntısı - Katliamcı Röliğini yükseltmek için kullan.