Eşyalar | Kadim Ejder Parçası - Spesifik Alevli Kanatlar Kostümü için değişimler. Kostüm Efektlerini geliştirmek için kullanın.

Kadim Ejder Parçası

Kadim Ejder Parçası Kadim Ejder Parçası
Spesifik Alevli Kanatlar Kostümü için değişimler. Kostüm Efektlerini geliştirmek için kullanın.
En Büyük Miktar 49999
Sat 20 Kırık

KostümlerKostümler

  • Kadim Ejder
KostümlerKahramanUyarıKostüm EtkisiMaliyet
Kadim Ejder
Kadim Ejder
Kahramana vermek için bu Alevli Kanatlar Kostümü edinin: SP +10000 Kadim ejderhaların siyah pullarını giy!10000 SP
Kadim Ejder Parçası - Spesifik Alevli Kanatlar Kostümü için değişimler. Kostüm Efektlerini geliştirmek için kullanın. x 50