İlanlar

SubiteD-Una
Kudret: 150000+ Sunucu: Android es

Participar en Eventos GDA, BDF, Donar Fragmentos y ser miembros Activos para crecer todos. Alianza en constante Búsqueda de talento natural.
Değiştirildi: 1595884988
Yazar: Orlando Lluck
Lonca Kudreti
10858710
Lonca Merkezi
Seviye 12
Hazine Dairesi
Seviye 5
Sihirli Büro
Seviye 5
Lonca Savaşı
Savaş Puanı:
84254
Kale Kuşatması
Etkinlik başlangıcı:
20:00:00
Lonca BOSS'u
Etkinlik başlangıcı:
15:30:00
Geri